så undviker du stopp i avloppet

Så fixar du stopp i avloppet

Stopp i avloppet – håll avloppet rent

Vatten är livet sägs det. Detta blir väldigt sant om man tänker på hur många aktiviteter som vi utför varje dag som har med vatten att göra. Vattnet lämnar sedan byggnaden genom avloppsrör. Oavsett om du äger ditt egna hem eller en fastighet, så kan det ofta leda till huvudvärk bara av tanken på stopp i avloppen, eftersom det stannar upp all aktivitet i byggnaden. Men som tur är så finns det kvalificerade rörmokare som du kan ringa för att få hjälp med ditt stopp och som sedan kan lära dig hur du på bästa sätt undviker att få stopp i avloppen i framtiden.

Om avlopp

Avloppet är rör som transporterar dricksvatten och avloppsvatten bort från din byggnad. Stället där dessa rör övergår till att leda till reningsverken i utkanten av din tomt kallas för kloaktrumma. Kloakrören är flera och transporterar både dagvatten och spillvatten från flera olika fastigheter. När det är stopp i avloppet märker du att golvbrunnarna svämmar över och att det som finns i toaletten inte försvinner då du spolar. Det kommer också en väldigt dålig lukt därifrån.

Anledningar till stopp i avloppen

Det finns många saker som kan göra att det blir stopp i avloppet. Kanske har dina barn för vana att spola ner olika föremål i toaletten som sedan leder till ett stopp. Växter är också kända för att orsaka stopp i avloppen då deras rotsystem växer och söker sig in i avloppsystemet i jakten på vatten. Oftast så blir pressen för stor för rören av rötterna att de spricker och lämnar öppet för smuts och andra saker att leta sig in i avloppet. Stora mängder löv kan också orsaka stopp. Hår som samlats upp i avloppet är också en känd orsak till stopp särskilt om det fastnar tillsammans med fett och smuts från diskhon.

Vad gör man om man fått stopp i avloppet

Om du märker att du fått stopp i avloppet är det en bra idé att ta

reda på om dina grannar upplever samma sak. Om det är ett problem som många i samma område upplever samtidigt kan det vara ett stopp i kloakledningarna. Om så är fallet bör man kontakta ansvariga så att de kan åtgärda problemet. Men, om det å andra sidan är bara du som upplever problemet, så är det nog du som har stopp i ditt avlopp. Kontakta då en kvalificerad rörmokare för att åtgärda felet.

Hålla avloppet fritt

Det finns några saker du kan göra för att undvika stopp i avloppet. Det viktigaste är att se till att du är försiktig med vad som spolas ner och bort, samt vad som ligger i närheten av avloppet. Det finns många fördelar med att se till att du inte får stopp i avloppet. Ett avlopp utan stopp förebygger läckor i tak, väggar och golv samt ser till att inget som har med elektricitet i ditt hem att göra blir skadat.

Då du diskar se till att du skrapat av alla matrester i papperskorgen innan du lägger disken i diskhon. Använd alltid rätt mängd diskmedel för att se till att fettet på disken fördelas som det ska. Häll aldrig fett direkt ner i avloppet. Toalettartiklar såsom tops och bomullsrondeller ska kastas i papperskorgen och aldrig spolas ner i toaletten. Slutligen, försök så gott det går att hålla din tomt fri från löv och annat skräp.

Städpersonalen på Flyttstädning Varberg